DMsoftware/Škola on-line

přístup do elektronické žákovské knížky:

https://portal.dmsoftware.cz/