Informace pro vycházející žáky a jejich rodiče

V této rubrice nejsou žádné články.

Info č. 6 (10. 1. 2022)

Vážení žáci a rodiče,

období, ve kterém se nyní společně nacházíme, by se dalo nazvat „obdobím, kdy už by se měl výběr školy a oborů zužovat “ nebo též „obdobím Dnů otevřených dveří“.  Z informací od žáků vím, že se už někteří byli někde podívat, nebo se chystají. Opakuji se, ale prosím rodiče, pokud má Váš potomek přání se do nějaké školy podívat, jeďte s ním. Dny otevřených dveří budou pokračovat jak v lednu, tak v únoru.

Školy na svých webových stránkách (na některé obory) lákají žáky na různé benefity, stipendia apod. Proto je dobré sledovat stránky škol a případně se nebojte posílat e-mailové dotazy přímo na školy. Ze zkušeností vím, že rádi odpoví.

Do 31. 1. 2022 musí každý ředitel SŠ zveřejnit konkrétní kritéria k přijímacím zkouškám (především se týká maturitních oborů). Sledujte v tomto období webové stránky Vámi vybraných škol. Například se dozvíte, kolik bodů musí nejméně získat žák při „přijímačkách“ z ČJ a MAT, zda započítají i nějaké body za vysvědčení apod.

 

A protože se pololetí blíží, tak ještě několik informací k přihláškám:

            Jak jsem uvedl výše, Váš výběr by se měl zužovat na konečné 2 obory či 2 školy.

Vážení rodiče, podání „Přihlášky“ je sice ve Vaší odpovědnosti, ale naše škola Vám s tímto milým úkolem ráda pomůže.

Počkám na pololetní vysvědčení a hned v prvním únorovém týdnu obdrží všichni vycházející žáci ode mě dva výtisky předvyplněné přihlášky, potvrzené ředitelkou školy.

Vaším úkolem bude následující:

 • Dopsat na oba výtisky 2 vybrané obory či školy včetně kódu a názvu oboru vzdělání (viz vzor v příloze – podbarveno zeleně).
 • Pokud není vytištěno, je vhodné dopsat i kolonky na kontakty na zákonného zástupce či žáka (můžete, nemusíte).
 • V případě, že je pro daný obor povinná lékařská prohlídka (PLP), navštívit lékaře a nechat si od něho oba výtisky přihlášky potvrdit v části „Závěr o zdravotní způsobilosti ke vzdělání“. (Za zdravotní prohlídku budete platit správní poplatek cca 150,- Kč.)
 • Nezapomeňte přihlášky podepsat (jak žák, tak uvedený zákonný zástupce).
 • Termíny v kolonce školní přijímací zkoušky (týká se maturitních oborů) nevypisujte, jsou jasně dané dle pořadí uvedených škol na přihlášce (tzn. 12. 4. 2022 jdete na přijímačky na uvedenou 1. školu a dne 13. 4. 2022 jdete na uvedenou 2. školu).
 • Takto vyplněné přihlášky můžete poslat (pro jistotu doporučeně) nebo je přímo předat do vybraných škol.  Připomínám, že do 1. 3. 2022. Prosím, nenechávejte zaslání či odevzdání přihlášky na poslední chvíli.

 

Upozorňuji na to, že:

 • V příloze této informace máte uveden vzor první strany vyplněné přihlášky. Bude k dispozici k zapůjčení i v tištěné podobě.
 • Opakovaně připomínám, abyste si prověřili, zda na daný obor je nutné mít PLP -  povinnou lékařskou prohlídku“ (týká se téměř všech učebních oborů).  V katalogu oborů v Atlasu školství je to uvedeno ve sloupci úplně vpravo PLP – ANO / NE.

 

Závěrem:

            Vážení rodiče, pokud máte jakékoliv dotazy, přijďte se zeptat či zavolejte do školy nebo je možno využít mojí e-mailovou adresu (miroslav.beran@zsnmps.cz). A žáci snad vědí, kde je sborovna …                                                                                                     

výchovný poradce

Ing. Miroslav Beran

VZOR PŘIHLÁŠKY

Info č. 5 (6. 12. 2021) – určeno těm, kteří se chystají na maturitní obory

Vážení žáci a rodiče,

v tomto týdnu jsme do školy obdrželi materiál z MŠMT, ve kterém jsou uvedeny změny v požadavcích na jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka. Ministerstvo přizpůsobilo – redukovalo – některé požadavky.

Žáky o tomto materiálu budu samozřejmě informovat ve škole a celý jim ho pošlu na e-mailovou adresu.

Sami si ho též můžete vyhledat na stránkách MŠMT na tomto odkaze: 

https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

výchovný poradce

Ing. Miroslav Beran

Info č. 4   (20. 10. 2021)

Vážení žáci a rodiče,

           všichni vycházející žáci obdrželi aktuální ATLAS  ŠKOLSTVÍ pro Liberecký kraj. Můžete hledat, vybírat. Výběr postupně zužujte na 2 školy nebo 2 obory na téže škole. Prostě na dvě možnosti.

            Dále žáci obdrželi letáček (viz přílohy této informace), kde máte veškeré důležité údaje k průběhu přijímacího řízení, včetně termínů.

Nejbližší termíny se týkají zájemců o školy uměleckého zaměření (obory s talentovou zkouškou). Tito budou podávat přihlášku již do konce listopadu 2021 (modré barvy).

Na ostatní školy se budou přihlášky podávat do 1. 3. 2022. Takže je ještě času dost.

 

Další informace:

 • Vyplňováním přihlášek (kromě zmíněných uměleckých škol s talentovou zkouškou), zápisovými lístky atd. se do konce 1. pololetí vůbec nezabývejme. Téměř se vším vám včas pomůžeme. Teď vybírejte a žáci ať se učí ... Alespoň občas …
 • Důležitým bodem při výběru je i zdravotní stav. Především u učňovských oborů se podívejte, zda je předepsána PLP (povinná lékařská prohlídka) a zda nebude v tomto směru problém. Zda je lékařská prohlídka nutná (ANO či NE), je v ATLASU uvedeno pro každý obor ve druhém sloupečku zprava.
 • Pokud již máte vytipovány školy, sledujte informace na webových stránkách dané školy. Kritéria k přijetí musí každá škola na svých webových stránkách zveřejnit do 31. ledna 2022 (umělecké - do 31. října 2021). Pokud se však chcete na něco zeptat již nyní, nebojte se školu přímo kontaktovat. Jistě vám rádi odpoví.
 • Jednotné přijímací zkoušky na střední školy by se měly konat 12. 4. 2022 (1. termín = škola, která bude v přihlášce na prvním místě)  a 13.  4.  2022 (2. termín = škola, která bude na přihlášce napsaná na druhém místě). 
 • Přijímací test bude v daném termínu jednotný pro všechny školy a bude z M a ČJ. Pozor, u některých oborů mohou ředitelé středních škol zařadit i něco navíc – například tělocvik  u obor „Záchranář“ apod. 
 • Na učební obory se žádná jednotná přijímací zkouška nedělá, rozhodující  jsou vaše známky z vysvědčení.
 • Na vybrané učební obory poskytují školy i Liberecký kraj stipendia. Sledujte to, každá koruna se hodí. 

 

 

Něco málo k označování oborů, které najdete v ATLASU školství v levém sloupci.

 • Pro ty z vás, kteří jednoznačně míříte na střední školu zakončenou maturitou, jsou určeny čtyřleté obory označené písmenem M (např. 63-41- M/02 – Obchodní akademie).
 • Pro ty z vás, kteří  jednoznačně míříte na učební obor a vycházíte z 9. třídy, jsou určeny všechny tříleté obory označené písmenem H (např. 41-56-H/01 – Lesní mechanizátor). Jedná se zpravidla o řemeslné obory.
 • Pro ty,  kteří se necítí na klasickou střední školu s maturitou (například průmyslovku), ale jsou někde mezi a jsou cílevědomí, mohou zkusit čtyřletý učební obor s maturitou. Tyto jsou označeny písmenem L (např. 23-45-L/01 – Mechanik seřizovač pro CNC obráběcí stroje).
 • Pro žáky vycházející z nižších ročníků a speciální třídy jsou zpravidla určeny obory označené písmenem E (např. 36-67-E/01 – Zednické práce).

           

Myslím si, že pro dnešek máte informací dost. Rodičům rád zodpovím dotazy na listopadové třídní schůzce nebo kdykoliv po domluvě.

Mnoho informací máte v samotném Atlasu školství a samozřejmě na webu Ministerstva školství (msmst.cz) nebo Libereckého kraje (edulk.cz).

 

Poznámka:

Podle mých dotazů se někteří z vás chystají na školu uměleckého zaměření.  Upozorňuji vás, že ti, kteří o ní uvažujete, musíte přihlášku podat do konce listopadu 2021.  

            Přihlášku vám  připravím, kontaktujte mě.

 

Všechny termíny výše uvedené jsou oficiálním plánem. V případě covidu-19 to bylo v minulých dvou letech  pozměněné. Tak uvidíme.   

 

            A Vy, žáci, se pořád učte! Někteří víte, že to není žádná sláva …        

 

výchovný poradce

Ing. Miroslav Beran

 

příloha č. 1

příloha č. 2

Info č. 3 (18. 10. 2021)

Vážení žáci a rodiče,

tak jsme po veletrhu vzdělávání EDUCA v Liberci, kterého se zúčastnili žáci z IX. A. Měli ho nejen za odměnu, ale především pro získání více či méně podnětných informací k rozhodování o své budoucnosti. Žáci, vím, že to není jednoduché a říkal jsem vám, že různá lákadla na stáncích nebyla tím nejpodstatnějším. Sběr informací – to mělo být to pravé. A někteří šikovní jste si i zasoutěžili …

 

Vážení žáci a rodiče, začíná probíhat období Dnů otevřených dveří“. Využijte možnosti a jeďte se do vybraných škol podívat. Vyplatí se to.

           

Žáci: Různé informace a letáky od škol vám budou k dispozici ve třídě a další jsou v zasklené vitríně na chodbě naproti dveřím do vaší třídy. Takže to nemáte k informacím skutečně daleko. Pokud budete mít o něco z vitríny zájem, požádejte mě a já vám to rád půjčím.

 

výchovný poradce

Ing. Miroslav Beran

Info č. 2 (6. 10. 2021)

Vážení žáci a rodiče,

dne 14. 10. 2021 (čtvrtek)  pojedeme do Liberce na veletrh vzdělávání EDUCA 2021, který se koná v Home Credit Aréně v Liberci. Své stánky zde budou mít všechna gymnázia a střední odborné školy (nejen z Libereckého kraje) s propagací svých maturitních a učňovských oborů. U stánků škol budou nejen jejich ředitelé či zástupci, ale též studenti a učni těchto škol, se kterými si mohou zájemci popovídat, vyzpovídat je. A je to na jednom místě, pohromadě.  Proto máme zato, že není na škodu, když tam naše žáky vezmeme. Je to pro „deváťáky“ tak trochu odměna, neboť ne všechny základní školy tuto aktivitu provozují. Po celou dobu jsme (třídní učitelka a výchovný poradce) žákům k dispozici, kdyby najednou „ztratili“ řeč…

Výstupem naší návštěvy pak bývá i to, že nějaká škola žáka zaujme natolik, že přesvědčí rodiče, aby tam s ním zajeli ještě jednou. Proč ne. V pátek odpoledne je otevřeno do 18:00 hodin a v sobotu od 9:00 do 13:00 hodin.

Letošní účast má však jeden „malý“ háček. COVID - vstup do haly – platná opatření. Oficiální informace byly zveřejněna až dne 7. 10. 2021.  Pro vstup platí jasná pravidla pro každého jednotlivce. Víme, že někteří žáci jsou očkovaní. Ti se prokáží certifikátem při vstupu a mohou jít rovnou do haly.  A žáci, kteří tato pravidla nesplňují, budou otestováni před vstupem do haly. Takže možná trochu zdržení, ale žádný velký problém. A testování je zdarma.

Organizační informace:

Sraz před školou – v 7:45 hodin. Návrat cca do 13:00 hodin – oběd ve školní jídelně bychom měli stihnout. S sebou doporučuji svačinu, pití, ale hlavně patřičnou zásobu slušného chování. A je dobré si třeba připravit i všetečné otázky (ohledně stipendia, internátu, volného času, apod.)  

A nejdůležitější - nezapomenout  RESPIRÁTOR.

A nakonec potěšující zpráva pro žáky: „Odpoledka“ i příprava na přijímací zkoušky dne 14. 10. 2021 odpadá.

výchovný poradce

Ing. Miroslav Beran

Info č. 1 (20. 9. 2021)

Vážení žáci a rodiče,

informace můžete již nyní sami získávat z webových stránek informačního a vzdělávacího portálu Libereckého kraje www.edulk.cz, a to na odkazu přijímací řízení. Vlevo se objeví  sloupec INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ PRO UCHAZEČE – PRO ŽÁKY A RODIČE. Zde se můžete podívat například na KATALOG OBORŮ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021 s celkovým přehledem všech škol a oborů, které se na nich otevíraly v Libereckém kraji v minulém roce. Vše je včetně adres, webových stránek a dalších informací. Ano, je to z loňska, ale letos to nebude o mnoho jiné. Pokud již dnes máte nějakou školu vybranou a není z našeho kraje, sledujte průběžně její webové stránky.

             Tak společně zkoumejte, hledejte, vybírejte a vy, milí žáci, vy se učte … Jak v češtině, tak v matematice bude ještě hodně práce, abyste při přijímačkách uspěli. Sami nyní v září vidíte, jak na tom jste. Více, než bylo zdrávo se při „covidové“ on-line  výuce doma odpočívalo, neboť ve vašich sešitech z matematiky máte látku probranou a zapsanou. Ale až na výjimky se znalostí mnoho nedostává. Takže žáci – budíček!!!

 

            Kalendář akcí:

 • 14. 10. 2021: účast IX. A na veletrhu vzdělávání v Liberci EDUCA 2021 (hokejová hala).  Je to čtvrtek, abyste případně mohli tento veletrh navštívit ještě i s rodiči v pátek (do 18:00) či v sobotu (do 13:00)
 • 4. 11. 2021: beseda k volbě povolání s pracovníky z Úřadu práce Liberec – uskuteční se nás ve škole
 • listopad až prosinec Projektový den ve Střední škole hospodářsko-lesnické ve Frýdlantu (přesný termín bude upřesněn).

 

Závěrem této první informace jedno doporučení, které bude platit po celou dobu výběru:

Sledujte webové stránky uvažovaných škol a využívejte nabídky dnů otevřených dveří. Jeďte se na vámi vybrané školy podívat.

 

výchovný poradce

Ing. Miroslav Beran