Kontakty na vyučující

ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 

Babcová Jitka, Mgr.

třídní učitelka I. A

konzultační hodiny:

jitka.babcova@zsnmps.cz

 

Bartoš David

anglický jazyk, občanská výchova, tělesná výchova

konzultační hodiny:

david.bartos@zsnmps.cz

 

Bartošová Eva

výtvarná výchova

konzultační hodiny: pátek 11:35 - 12:20

eva.bartosova@zsnmps.cz

 

Bartošová Blanka, Mgr.

třídní učitelka IV. A

konzultační hodiny:

blanka.bartosova@zsnmps.cz

 

Beran Miroslav, Ing.

výchovný poradce

matematika, fyzika, pracovní činnosti

konzultační hodiny: čtvrtek 14:45 - 15:30

miroslav.beran@zsnmps.cz

 

Částková Jana

třídní učitelka speciální třídy, 1. stupeň

konzultační hodiny:

jana.castkova@zsnmps.cz

 

Diškant Petr, Mgr.

třídní učitel VIII. B

matematika, chemie, fyzika, informatika, tělesná výchova

konzultační hodiny: Čt 12:20 - 13:10 (popř. kdykoli po předchozí dohodě)

petr.diskant@zsnmps.cz

 

Dvořáková Martina, DiS.

anglický jazyk

konzultační hodiny:

martina.dvorakova@zsnmps.cz

 

Funtán Miroslav, Mgr.

český jazyk, hudební výchova

konzultační hodiny: pondělí 10:40 - 11:25

miroslav.funtan@zsnmps.cz

 

Himmelová Adriana, Mgr.

třídní učitelka IV. B

konzultační hodiny: St 13:00 - 14:00

adriana.himmelova@zsnmps.cz

 

Himmelová Šárka, Mgr.

třídní učitelka II. A

konzultační hodiny:

sarka.himmelova@zsnmps.cz

 

Honysová Věra

český jazyk, dějepis, německý jazyk

konzultační hodiny: čtvrtek 13:30 - 14:00

vera.honysova@zsnmps.cz

 

Chaloupecká Klára, Mgr.

třídní učitelka VII. A

dějepis, zeměpis, přírodopis, německý jazyk

konzultační hodiny: pondělí 13:20 - 14:05

klara.chaloupecka@zsnmps.cz

 

Chlápek Petr

hudební výchova

vyučující ve speciální třídě

konzultační hodiny:

petr.chlapek@zsnmps.cz

 

Křížová Nikoleta

třídní učitelka V. A

konzultační hodiny:

nikoleta.krizova@zsnmps.cz

 

Masopustová Zuzana, Mgr.

třídní učitelka VI. A

matematika, fyzika

konzultační hodiny: středa 10:40 - 11:25

zuzana.masopustova@zsnmps.cz

 

Mazánková Jana, Mgr.

třídní učitelka I. B

konzultační hodiny:

jana.mazankova@zsnmps.cz

 

Mráz Jaromír

matematika, fyzika, informatika

konzultační hodiny: středa 12:20 - 13:00

jaromir.mraz@zsnmps.cz

 

Pauchová Natálie

třídní učitelka VII. B

český jazyk, anglický jazyk

konzultační hodiny: úterý 13:20 - 14:05

natalie.pauchova@zsnmps.cz

 

Palmeová Kateřina

třídní učitelka V. B

konzultační hodiny: St 12:20 - 13:05

katerina.palmeova@zsnmps.cz

 

Semerádová Blanka, Mgr.

třídní učitelka IX. A

přírodopis, dějepis, občanská výchova, rodinná výchova, pracovní činnosti

vyučující ve speciální třídě

konzultační hodiny: pondělí 13:20 - 14:00

blanka.semeradova@zsnmps.cz

 

Smutná Michaela, Mgr.

ředitelka školy

český jazyk, hudební výchova

vyučující ve speciální třídě

konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00

michaela.smutna@zsnmps.cz

 

Stará Jitka, Mgr.

třídní učitelka II. B

konzultační hodiny: Út 13:00 - 13:45

jitka.stara@zsnmps.cz

 

Škaredová Greplová Monika, Mgr.

třídní učitelka III. A

konzultační hodiny: Út 15:15 - 16:00

monika.greplova.skaredova@zsnmps.cz

 

Špryňarová Magda, BTh.

anglický jazyk

konzultační hodiny: čtvrtek 11:00 - 11:45

magda.sprynarova@zsnmps.cz

 

Šveňková Vladimíra

třídní učitelka speciální třídy, 2. stupeň

konzultační hodiny:

vladimira.svenkova@zsnmps.cz

 

Trojanová Jana

tělesná výchova, sportovní hry

konzultační hodiny:

jana.trojanova@zsnmps.cz

 

Víchová Adéla, Mgr.

třídní učitelka VI. B

pracovní činnosti

konzultační hodiny: čtvrtek 13:20 - 13:55

adela.vichova@zsnmps.cz

 

Vojíř Petr

třídní učitel VIII. A

český jazyk, anglický jazyk

konzultační hodiny: pondělí 13:20 - 14:15

petr.vojir@zsnmps.cz

 

Žabka Vratislav, Mgr.

zástupce ředitelky školy

občanská výchova, tělesná výchova, sportovní hry

konzultační hodiny:

vratislav.zabka@zsnmps.cz

 

Žabková Lenka, Mgr.

třídní učitelka III. B

konzultační hodiny:

lenka.zabkova@zsnmps.cz