Projektový den ve Střední škole hospodářsko-lesnické ve Frýdlantu

02.12.2018 19:44

Dne 22. listopadu  jsme využili nabídky SŠHL ve Frýdlantu k návštěvě této střední školy, kde pro naše osmáky a deváťáky připravili ukázky pracovišť s možností vyzkoušet si je na místě. Pro naše žáky to byl „den otevřených dveří“ navíc. Podle zájmu byli žáci rozděleni do třech skupin.

            První se zabývala potravinářstvím, kde si vyzkoušeli například pletení housky (kterou si následně v kuchyni upekli a možná pak i snědli), či  správným servírováním a prostíráním. Protože jsme jako bonus byli pozváni na oběd, viděli naši žáci, že v učebním oboru kuchař – číšník musí učeň zvládat vše. A tak jsme byli (našimi bývalými žákyněmi) obslouženi jako v restauraci. Mladší sestře Vanese Krakové se určitě líbilo, že jí obsluhovala její starší sestra Nikola… .

            Druhá skupina byla technického zaměření. Co zahrnuje a jak se dělá diagnostika automobilu v servisu, jak se mění guma a nejlepší k tomu – jak se jezdí s „fungl“ novým traktorem po nádvoří školního statku. Pro kluky parádní zážitek. Zařadit trojku a jedem.  Točit naplno doprava, pak slalom mezi kužely, objet celé nádvoří a šikovně si najet tak, abych  zacouval na původní místo. Všichni to zvládli, traktor též.

            Třetí skupina pracovala v oblasti zahradnictví, se dřevem a s umělou kravkou Bětkou  (jednalo se o obory, které se převážně vyučují v Hejnicích). A tak si vyzkoušeli postupně výrobu ozdoby, dřevěného „štokrle“, podojili kravku a vyrobili sýr. Opět pod vedením zkušených pedagogů i učňů a učnic druhých a třetích ročníků. I zde jsme měli mezi učni zastoupení z naší školy. „Páca“ evidentně neztratil pracovitost, ba naopak.

            Nechtěl bych zapomenout na průvodkyně programem v SŠHL, studentky  již třetího ročníku Alici Bilou a Vandu Beňovou a samozřejmě všechny pedagogy, kteří se o nás ten den starali. Všem patří naše poděkování.

            Dopoledne uteklo jako voda a protože se ten den toho „prý“ nadělalo dost, tak odpoledka  odpadá… . Pro tentokrát. Však ono na Vás, milí žáci, taky dojde.  Za pár let už Vám odpoledku  nikdo neodpustí.

            Závěrem lze jen dodat, že z naší ZŠ každoročně odchází do učení či na maturitní obory velké množství žáků právě na SŠHL ve Frýdlantu (a do Hejnic). Nejinak tomu bude i v letošním školním roce i v letech dalších. Je to pro naše žáky a jejich rodiče výhodné z mnoha hledisek. Frýdlant i Hejnice jsou blízko, nabídka oborů široká a rodiče mají své potomky alespoň trochu pod dohledem. Proto bylo dobré, že si naši žáci mohli „osahat“ pracoviště tímto způsobem. A sami viděli, že škola bude mít zanedlouho nový pavilon s novým zázemím a dílnami na praktickou výuku technických předmětů, včetně nové svařovny, kovárny atd. Takže se naši deváťáci mohou těšit. Přijdou do nového.

 

Vesnický učitel

M. Beran