ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA

17.09.2021 06:42

Vážení rodiče,

naše škola se zařadila do programu, který v sobě zahrnuje elektronický výběr peněz od žáků (zákonných zástupců).

ŠKOLNÍ ONLINE POKLADNA (ŠOP) slouží k přesné evidenci finančních prostředků, které zákonný zástupce svěřil škole ve formě zálohy na čerpání plateb za různé akce (kino, divadlo, výlety, pracovní sešity, fotografování, exkurze, tvořivé dílny apod., ale i školní družinu).

Třídní učitelé tak nebudou nuceni vybírat peníze v hotovosti. Vy, zákonní zástupci, jednoduše převodem z účtu nabijete žákovi kredit, z kterého se jednotlivé platby budou transparentně čerpat. Odpadne také obava z toho, jestli žák peníze do školy v pořádku přinese.

K zaslání zálohy do ŠOP není nezbytně nutné elektronické bankovnictví. Pokud nemáte bankovní účet, je možné zálohovou částku poslat i složenkou. 

Platební údaje k bezhotovostní platbě – číslo účtu, variabilní symbol, specifický symbol –  uvidíte vždy po přihlášení do Školního programu –  školní online pokladny. Vše vygeneruje systém po Vaší registraci.

Na úvod Vás požádáme  o jednorázovou platbu – na které jste se shodli na úvodních třídních schůzkách. Doporučujeme udržovat kredit žáka ve výši minimálně Kč 100,-. Pokud ale navštěvuje školní družinu, bude každý měsíc staženo podle přihlášené docházky 50 Kč, nebo 100 Kč, nebo 140 Kč.  

Rodič má on-line náhled do Školní pokladny, který je podobný elektronickému bankovnictví a má absolutní přehled o pohybu svých peněz. Pro plnohodnotné fungování pokladny je třeba sledovat zůstatek v pokladně (v případě poklesu zůstatku budete informováni, stejně i třídní učitel Vašeho dítěte, e-mailem).

Všechny osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „nařízení GDPR“). V žádném případě neposkytujeme údaje třetí straně. E-mailové adresy je využito pro identifikaci uživatele při registraci a zároveň jako komunikačního kanálu systému. Telefonní číslo slouží pouze jako jedinečný variabilní symbol pro platby. Tyto údaje získáme při Vaší registraci.

Registraci do ŠOP prosím proveďte co nejdříve, první platby můžete zasílat až po registraci. 

Návod na registraci pro rodiče zde:

Zaregistrujte se do školní pokladny zde: https://system.skolniprogram.cz/registrace/

Jako ID školy zadejte: 72741996. Systém vám začne našeptávat školy, vyberte tu naši Základní škola Nové Město pod Smrkem….

V dalším kroku vyplníte údaje o Vás, heslo si můžete zvolit stejné jako do DM software nebo vlastní, na Vámi zvolený e-mail pak přijde žádost o ověření registrace. Připojte si ke své registrace Vaše děti – napište nejprve celé příjmení dítěte a pak jméno – systém Vám opět začne našeptávat. Nezapomeňte na sourozence.

Klikněte na „zaregistrovat“, zkontrolujte svůj email a potvrďte v e-mailu kliknutím na odkaz Vaši registraci. Držte se instrukcí v e-mailu a registraci dokončete.

Počkejte na schválení registrace třídním učitelem. Informace o schválení Vám bude zase zaslána e-mailem.

Přihlaste se do systému školní program – http://www.skolniprogram.cz/login

V horní záložce Pokladna vidíte údaje pro platby.

Škola má aktivní modul – Pokladna – zobrazí se identifikační údaje pro platby záloh do školní online pokladny. O výši 1. platby Vás informoval třídní učitel. Na této stránce budete mít průběžně zobrazen přehled školních akcí a tomu odpovídající výpis z plateb. Vše probíhá bezhotovostně a přehledně.

Děkujeme za spolupráci a trpělivost.

 

Michaela Smutná