Světový den vody

30.03.2019 09:40

Třída V. A se ve dnech 18. – 22. března 2019 zapojila do oslav Světového dne vody, který připadá na 22. března.

V projektovém vyučování byla klíčová aktivita žáků, samostatnost a zejména získávání nových zkušeností a poznatků. Výuka probíhala podle rozvrhu, jen jsme si hodiny upravili tak, abychom mohli získávat co nejvíce informací o daném tématu. Procvičovali jsme pravopisné jevy, slovní druhy, vyhledávali základní skladební dvojice. V matematice na nás čekaly slovní úlohy.   Přírodovědu a vlastivědu jsme si zpestřili tajenkami, doplňovačkami či hádankami.  Při všech aktivitách, úlohách či doplňovačkách hrála hlavní roli voda. Při výtvarné výchově a pracovních činností jsme tvořili nástěnné obrazy na závěrečnou prezentaci.  Pracovali jsme ve skupinách, kde jsme se učili vyjadřovat své pocity, ale i samostatně. Projektové vyučování jsme zakončili návštěvou našeho novoměstského bazénu.

 

Cílem bylo podnítit zájem o vodu a nalézt cestu k přírodě. Zvyšovat povědomí o tom, kde se voda bere, kam odtéká, kde všude je obsažena, co ji špiní, i o tom, jak je důležité vodou šetřit při každodenních úkonech spojených se zdravím člověka a s jeho hygienou. Uvědomit si, že na světě je více jak miliarda lidí trpící nedostatkem pitné vody. Pochopit, že voda, a hlavně pitná nezávadná voda, je největší bohatství, které nám naše planeta dává.

Díky projektovému vyučování již víme, že učení není jen mučení. Děkujeme naší paní ředitelce, že projektu byla nakloněna.

Mgr. Monika Škaredová Greplová