UPOZORNĚNÍ - VSTUP DO BUDOVY 1. STUPNĚ

31.10.2021 17:31

U P O Z O R N Ě N Í

Vzhledem k budování chodníků v ulici Sokolská podél školy není dočasně možné používat žákovský vchod.

Po dobu výstavby chodníků budou žáci vstupovat do školy hlavním vchodem z ulice Jindřichovická.

 

Děkujeme za pochopení.

Michaela Smutná