Výuka a testování 22. 11.

21.11.2021 12:31

Vážení rodiče, milí žáci,

testování vybraných tříd 17. 11. neprokázalo žádné ohnisko nákazy a počet testů s pozitivním výsledkem byl minimální.

Všichni žáci se tedy v pondělí zúčastní prezenční výuky. Samoozřejmě, pokud jim není nařízena karanténa, izolace, nejsou doma kvůli jinému onemocnění apod.

V pondělí 22. 11. (a poté každé pondělí) budou žáci testováni antigenními testy. Testování probíhá stejnými testy jako v minulosti.

Testování nemusí podstupovat žáci, kteří doloží očkování certifikátem (14 dnů po plně dokončeném) , nebo prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního PCR testu), popř. žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin - antigenní test, 72 hodin PCR test). Samozřejmě i očkovaný žák  testování může podstoupit, ale nemůže být ze strany školy vyžadováno.

Pokud žák testování nepodstoupí, účastní se prezenční výuky za speciálních podmínek - zvýšené použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, a nejsou mu umožněny některé aktivity  při výuce hudební výchovy a tělesné výchovy.

Stále platí pravidla - ochrana dýchacích cest ve společných prostorech pro všechny, zvýšené hygiena rukou...

Při samotném vyučování v učebně nemají žáci povinnost nosit ochranu dýchacích cest.

Celé znění Mimořádného opatření týkajícícho se testování ve školách a platných pravidel - verze z 19. 11. 2021.

 

Vážení rodiče, děkuji za pochopení a spolupráci.

V případě potřeby mě kontaktujte.